16.8 dónde


  Examples dónde (where)

¿Dónde está él? = Where is he?
¿De dónde viene? = Where do you come from?
¿Adónde vas? = Where do you go?
¿Por dónde se puede pasar? = Where can you pass through here?


contact privacy statement imprint